Descripció
Pla transversal de formació de residents 2017-18
Títol: Bibliosalut per a psicologia: recursos i cerca bibliogràfica
Inici: dimecres 25 octubre de 2017, 16:30h.
Fi: dimecres 25 octubre de 2017, 19:30h.
Lloc: Hospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1

DIRIGIT A
Psicòlegs del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

OBJECTIU
Capacitar els professionals de la psicologia en l’ús de la base de dades bibliogràfica sobre psicologia més important a nivell nacional, produïda pel Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

PROGRAMA
1. Què és Psicodoc?
2. Accés a Psicodoc a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com).
3. La cerca bibliogràfica: com s’interroga una base de dades. Els llenguatges documentals. El renou i el silenci documental. Els operadors booleans i de proximitat. Els truncaments.
4. Cerca simple.
5. Cerca avançada i les seves funcionalitats.
6. Ordenació i limitació dels resultats.
7. Mi Psicodoc: configuració d’alertes, cerques i resultats.
8. Com cercar un document a partir de la seva cita.

DOCENT
Elena Pastor Ramon. Documentalista de Bibliosalut. Llicenciada en Documentació.

ACREDITACIÓ CFC
Curs acreditat per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears amb 0,5 crèdits. Expedient: 04-0011-04/1434-A