Estadístiques oficials


EUROSTAT

La missió d'Eurostat és ser el principal proveïdor d'estadístiques d'alta qualitat a Europa. La seva missió és proporcionar estadístiques a nivell europeu que permetin comparacions entre països i regions. Eurostat ofereix dades importants i interessants que els governs, les empreses, el sector educatiu, els periodistes i el públic poden utilitzar per al seu treball i la vida diària.


[+ informació]

IBESTAT

L'IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) és l’entitat autònoma adscrita a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació encarregada de coordinar la generació de dades oficials corresponents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de produir les que li encomanin els plans d'estadística.


[+ informació]

INE: Instituto Nacional de Estadística

L'INE és un organisme autònom que realitza la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat, la vigilància, control i supervisió de les competències de caràcter tècnic dels serveis estadístics estatals


[+ informació]

OECD Statistics

OECD.Stat (Organisation for Economic Co-Operation and Development) és la plataforma en línia estadística de l'OCDE, on els usuaris poden cercar i accedir a bases de dades estadístiques de l'OCDE. Entre d'altres, conté estadístiques sobre Salut, permet Construir taules de selecció de variables i personalitzar el disseny de la taula, extreure i descarregar grans volums de dades i veure metadades detallades en la metodologia i les fonts.


[+ informació]

Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud

Portal del Sistema Nacional de Salud que proporciona informació i estadístiques sobre la salut i els serveis sanitaris a Espanya. Conté dades i xifres del sector sanitari i estadístiques d'àmbit estatal competència del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. És, potser, l’opció de consulta més recomanable si es vol veure sobre quins ítems es recullen estadístiques.


[+ informació]

THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY

Les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut presenten dades relacionades amb la Salut dels diferents països adscritos a la OMS.


[+ informació]