Bases de dades


Bases de datos bibliográficas del CSIC

Les bases de dades bibliogràfiques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), incloent: Índice Médico Español (IME), ISOC (Psicologia, Ciències Socials i Humanitats) i ICYT (Ciència i Tecnologia), amb la producció científica publicada a Espanya des de 1970. Recullen, fonamentalment, articles de revistes científiques i, de forma selectiva, actes de congressos, compilacions, informes i monografies.


[+ informació]

Biblioteca Cochrane Plus

La Biblioteca Cochrane Plus és un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència. Conté la traducció en espanyol de revisions sistemàtiques completes i d'altres documents rellevants als quals es pot accedir a través d'una interfície en espanyol.

[+ informació]

BMJ Journals

BMJ Journals pertany a BMJ Publishing Group. Ofereix informació mèdica basada en l'evidència científica, dirigida a metges, investigadors i estudiants.

[+ informació]

CINAHL Complete

CINAHL®, (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) és una base de dades bibliogràfica produïda per EBSCO Publishing, especialitzada en infermeria, biomedicina, medicina alternativa i altres 17 disciplines relacionades amb ciències de la salut.


[+ informació]

Clinical Trials

ClinicalTrials.gov és una base de dades dels registres i resultats dels estudis clínics dels U.S. National Institutes of Health amb suport públic i privat realitzats amb participants humans de tot el món.

[+ informació]

ClinicalKey

ClinicalKey és un motor de cerca d'informació clínica amb continguts a text complet d'Elsevier


[+ informació]

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

Cochrane Central Register of Controlled Trials és un recull bibliogràfic de tots els assajos clínics identificats pels Grups de Revisió de Cochrane. Constitueix la major base de dades disponible sobre assajos clínics controlats. Aquests són identificats gràcies a un esforç a nivell mundial que inclou la recerca manual a revistes biomèdiques en diverses llengües, cerques a bases de dades i esforços conjunts amb la indústria farmacèutica i altres col·lectius amb la finalitat d'assegurar que tots els assajos siguin accessibles.


[+ informació]

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) és una col·lecció de bases de dades sobre atenció sanitària basada en l'evidència. Es publica cada tres mesos. Inclou totes les revisions ja publicades anteriorment, més revisions noves i d'altres actualitzades.


[+ informació]

Cochrane Library

Cochrane Library és un conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència.


[+ informació]

Cuidatge

Cuidatge és una base de dades bibliogràfica produïda pel CRAI Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Va néixer l’any 1993 amb el propòsit de donar a conèixer la producció científica produïda en l’àmbit de la infermeria.
[+ informació]

CUIDENPlus

CUIDEN PLUS és la base de dades bibliogràfica sobre infermeria de la Fundació Índex. Inclou la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana, tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats com de tipus metodològic i científic. També inclou referències de llibres, monografies i materials no publicats.

[+ informació]

Derwent Innovations Index

Derwent Innovations Index fusiona informació sobre patents de Derwent World Patents Index® amb informació sobre cites de patents de Derwent Patent Citation Index®. Aquest recurs facilita als investigadors un resum complet dels invents de totes les especialitats en el mercat mundial.


[+ informació]

DynaMed

DynaMed és un recurs de referència per a la presa de decisions clíniques en el punt de atenció (point-of-care)Proporciona accés sintetitzat a informació de  34 especialitats mèdiques.


[+ informació]

EBSCOhost

EBSCOhost és una plataforma d'informació científica que subministra el text complet i/o resums d'articles de revistes científiques i altres tipus de publicacions d'un conjunt variat de disciplines.

[+ informació]

Embase.com

Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta Medica) i MEDLINE (Index Medicus).


[+ informació]

EnFisPo

EnFisPo és una base de dades d'Infermeria, Fisioteràpia i Podologia produïda per Universidad Complutense de Madrid. Permet recerca d'articles d'una sel·lecció de revistes en espanyol que es reben a la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podologia d'aquesta Universitat.


[+ informació]

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators és un recurs analític de gran valor que permet classificar institucions, individus, nacions i publicacions dins de disciplines amb la finalitat d'avaluar feines d'investigació científica i proporcionar mesures de rendiment.


[+ informació]

Fisterra

Fisterra és una eina avançada que integra recursos d'ajuda en el punt d'atenció per a professionals sanitaris.

[+ informació]

Google Scholar

Google Scholar permet cercar bibliografia especialitzada des d'un únic lloc web. Fa cerques en diferents disciplines i fonts: estudis revisats per especialistes, tesis, llibres, resums i articles de fonts com editorials acadèmiques, societats professionals, preprints, universitats i altres organitzacions acadèmiques.


[+ informació]

IBECS. Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud

L'IBECS (Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud) és una base de dades elaborada per la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, organisme que depèn de l'Instituto de Salud Carlos III. Conté referències d'articles de revistes científico-sanitàries editades a Espanya i inclou continguts de les diferents branques de les ciències de la salut.


[+ informació]

IME. Índice Médico Español

Accés a la base de dades Índice Médico Español (IME), elaborada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

[+ informació]

ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades

Accés a ISOC, base de dades bibliogràfica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que fonamentalment recull referències d'articles publicats en revistes espanyoles de l'àmbit de les ciències socials i humanes. Inclou continguts sobre psicologia.

 


[+ informació]

JAMA Network

Accés a les revistes de l'American Medical Association (AMA), a través del seu portal JAMA Network.

[+ informació]

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) és una base de dades on es poden consultar dades estadístiques de les principals revistes científiques a nivell internacional. Ajuda a determinar l'impacte d'una publicació i la seva influència en la comunitat mundial d'investigació.


[+ informació]

LISSA

Base de dades produïda per CISMeF, projecte iniciat pel Centre Hospitalier Universitaire de Rouen – Hôpitaux de Rouen. Aquesta base de dades indexa les principals pàgines biomèdiques de producció francòfona.

[+ informació]

LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts

LISTA és una base de dades de biblioteconomia, ciències de la informació i tecnologia relacionada amb biblioteques i serveis de documentació.

 

 


[+ informació]

MEDLINE - EBSCOHOST

MEDLINE és la base de dades més important de la National Library of Medicine (EE UU). Conté informació bibliogràfica dels camps de la medicina, oncologia, infermeria, odontologia, veterinària, salut pública i ciències preclíniques. Aquest accés és a través de la plataforma EBSCOhost.

[+ informació]

MEDLINE - OVID

MEDLINE és la base de dades més important de la National Library of Medicine. Conté els camps de la medicina, oncologia, infermeria, odontologia, veterinària, salut pública i ciències preclíniques. Aquest accés a MEDLINE és a través de la Plataforma Ovid.


[+ informació]

Ovid

Ovid és una plataforma d'informació científica, que inclou bases de dades bibliogràfiques, llibres i revistes electròniques a text complet.

[+ informació]

PEDro: Physiotherapy Evidence Database

PEDro és la base de dades d'evidència en fisioteràpia. És una base de dades amb uns 19 mil protocols, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica en fisioteràpia. Per cada document dóna informació bibliogràfica, resum i un vincle al text complet si és possible. Els protocols estan ordenats per qualitat, això ajuda els usuaris per la utilització en la pràctica clínica.


[+ informació]

PreMEDLINE - OVID

PreMEDLINE proporciona informació bibliogràfica bàsica i resums abans que els registres complets dels articles s'hagin indexat i incorporat a MEDLINE.


[+ informació]

PROSPERO

PROSPERO és una base de dades internacional de revisions sistemàtiques registrades en salut i atenció social. PROSPERO té com a objectiu proporcionar una llista completa de les revisions sistemàtiques registrades des de l'inici per a ajudar a evitar la duplicació no planificada i permetre la comparació dels mètodes de revisió.
[+ informació]

PSICODOC

PSICODOC és una base de dades bibliogràfica sobre psicologia i disciplines afins. Inclou més de 137.500 referències de treballs publicats a Espanya i Amèrica Llatina en revistes, congressos i llibres, des de 1975 fins ara. 55.500 referències enllacen amb el text complet dels treballs.

[+ informació]

PubMed

PubMed és una base de dades bibliogràfica de la National Library of Medicine dels EUA. Inclou més de 30 milions de registres d'articles biomèdics de MEDLINE, així com d'altres revistes i llibres online sobre ciències de la vida.


[+ informació]

ScienceDirect

ScienceDirect és una base de dades d'informació científica de l'editorial Elsevier, que inclou llibres i revistes electròniques a text complet. També inclou les revistes espanyoles que anteriorment estaven a Elsevier Instituciones.


[+ informació]

Springer

Plataforma que inclou recursos electrònics d'informació científica de l'editorial Springer.


[+ informació]

UpToDate

UpToDate és una guia pràctica de referència clínica, actualitzada i basada en l'evidència científica. Proporciona accés sintetitzat a informació de 21 especialitats mèdiques, amb revisions originals escrites per especialistes experts en les especialitats que cobreix.


[+ informació]

Web of Science

Web of Science facilita l'accés a un conjunt de bases de dades en les quals apareixen cites d'articles de revistes científiques, llibres i altres tipus de material imprès que comprenen tots els camps del coneixement científic. Inclou recursos com: Journal Citation Reports, Essential Science Indicators...


[+ informació]

Wiley Library Online

Wiley Library Online és una plataforma d'informació científica, que dóna accés a les revistes de l'editorial Wiley-Blackwell.

[+ informació]