Missió

 

Facilitar als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears la informació científica més rellevant, mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de contribuir a la millora de la qualitat de la seva tasca assistencial, docent, investigadora i de gestió sanitària.