#PublicaSalutIB

alt
 
Què és #PublicaSalutIB?
 
És un servei creat per Bibliosalut el 2012, que difon a través de les xarxes socials la producció investigadora més recent dels professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.
 
Les altmetrics, o noves mètriques alternatives al factor d'impacte de les revistes, fan necessària la difusió de la producció científica dels investigadors a través de les xarxes socials, per tal de no perdre aquests nous canals d'informació i comunicació, que sens dubte incrementen la visibilitat de la producció.
 
Com funciona aquest servei de Bibliosalut?
 
Els posts, enviats a diferents xarxes socials (Twitter, Facebook i Google+), fan servir l'etiqueta o hashtag #PublicaSalutIB, i enllacen normalment amb el resum del treball a PubMed (amb possibilitat d'accedir al text complet o al Servei d'Obtenció de Documents) o directament amb el text complet, en els casos en què aquest és de lliure accés.
 
Com es gestiona #PublicaSalutIB?
 
Per detectar els articles publicats pels professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears disposam d'alertes creades a les bases de dades PubMed, CINAHL, EMBASE i Web of Science. També realitzam periòdicament cerques en aquells recursos on no es poden configurar alertes automàtiques.
 
A més de realitzar el post a les distintes xarxes socials, enviam un correu electrònic als autors, per tal que estiguin assabentats i puguin compartir la informació a través de les seves xarxes socials.