Informació sobre els cursos de formació d'usuaris

 

Objectiu general

Contribuir a la formació dels professionals sanitaris en l'ús de les noves tecnologies de recerca i obtenció de documentació científica, per tal que puguin satisfer les seves necessitats d'informació.

Acreditació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Tots els cursos organitzats per Bibliosalut estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears. A la informació de cada curs s'indica el nombre de crèdits CFC. Els participants que superin l'avaluació d'un curs, i hagin assistit a un mínim del 80% de les hores docents, rebran un certificat d'aprofitament de la Direcció General de Salut Pública i Consum, amb els crèdits concedits per la Comissió de Formació Continuada. Els residents rebran el certificat amb la indicació del nombre d'hores de l'activitat.

Procediment d'inscripció

El nombre de participants per a cada curs és d'un mínim de 10 i d'un màxim de 15. Es podran inscriure als cursos els professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears que compleixin els requisits indicats per a cada curs. Les sol·licituds d'inscripció es faran únicament a través del formulari habilitat  per a aquest fi en aquest lloc web. Les places s'aniran cobrint per rigorós ordre d'arribada de les sol·licituds. Les confirmacions de les inscripcions seran oportunament comunicades als interessats, així com qualsevol altra novetat relacionada amb el curs. En cas necessari es crearan llistes d'espera, per tal cobrir les places que hagin pogut quedar lliures per renúncies.

Recollida de certificats

Un cop expedit el certificat de l'activitat a la qual heu assistit us informarem per correu electrònic. Les adreces per a la recollida dels certificats són les següents:

 

 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital Can Misses
Unitat Docent, de 08.00 a 15.00 h
  Si pertanys a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital Mateu Orfila
Formació continuada, de 08.00 a 13.00 h
  Si pertanys a l'Àrea de Salut de Menorca
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
Gabinet Tècnic
C/ Reina Esclaramunda, 9, 1ª  (Palma de Mallorca), de 08.00 a 15.00 h
  Si pertanys a Atenció Primària de Mallorca, a la Conselleria de Salut, a Serveis Centrals d'IbSalut o a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital Comarcal d'Inca
Formació continuada, de 08.00 a 15.00 h
  Si pertanys a l'Hospital Comarcal d'Inca
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital de Manacor
Biblioteca, de 08.00 a 10.00 h i de 14.00 a 15.00 h
  Si pertanys a l'Hospital de Manacor
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital Son Llàtzer
Formació continuada (RRHH), de 09.00 a 14.00 h
  Si pertanys a l'Hospital Son Llàtzer
 
 
 
 
Has de recollir el teu certificat a...
Hospital Universitari Son Espases
Biblioteca (mòdul L +1), de 08.00 a 20.00 h
  Si pertanys a l'Hospital Universitari Son Espases o a la FISIB

Contacte

Per aclarir qualsevol qüestió relacionada amb el servei de formació d'usuaris, pots posar-te en contacte amb la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears, a través d'aquest formulari.